جناب آقای خجسته

مدیر
توضیحات مختصر

مدیریت محترم شرکت بین المللی بانی راه توس با سابقه درخشان 25 ساله در صنعت حمل و نقل بین المللی در زمینه ترانزیت فرآورده های نفتی و پتروشیمی و فعالیت گسترده با شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی، انبار های نفت سراسر کشور و همکاری با کشور های آسیا میانه همواره توانسته در مسیر موفقیت در صنعت حمل و نقل بین المللی گام بردارد.