جناب آقای حسینی

مدیر عامل
توضیحات مختصر

مدیر عامل محترم شرکت بین المللی بانی راه توس از سال 1368 فعالیت را در زمینه حمل و نقل شروع کرده است که از سال 1371 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشور های آسیا میانه و فعال شدن حمل و نقل بین المللی کالا در استان خراسان رضوی عملا مدیریت بخش حمل و نقل بین المللی کالا را در استان به دست آوردند و از سال 1389 مدیر عامل شرکت حمل و نقل بین المللی بانی راه توس را عهده دار شدند.